Ben je bereid om aanpassingen te doen op niveau van bestaande personeelsbeleid?

Een school ontvangt financiële middelen voor het aantal leerlingen. Hoe meer leerlingen, hoe meer middelen. Voor duale leerlingen ontvangt de school echter geen aparte middelen.  Er zal dus moeten gewerkt worden binnen het bestaande budgettair kader.
Binnen dit bestaand kader (zie punt 13 Financiering) zijn er toch veel mogelijkheden.

Aanpassingen op het gebied van het personeelsbeleid zullen een veranderproces binnen de school op gang brengen. Dit zal een impact hebben op je personeelsleden. Vaak gaat een veranderproces gepaard met weerstand. Die weerstand komt vaak voort vanuit angst of onzekerheid kan zich op verschillende manieren uiten (treuzelen, vermijden, vijandigheid, …). Door open en helder te communiceren over wat er precies zal veranderen, te luisteren naar bezorgdheden van je personeelsleden en hen te betrekken in de verandering, kan je die weerstand ombuigen naar betrokkenheid en zelfs enthousiasme.