Is er een procesopvolging?

Het duale team legt een aantal overlegmomenten (bijvoorbeeld als vast vergaderitem van de werkgroep) vast waarop gekeken wordt of iedereen in het proces dat gelopen wordt nog op schema zit. Volgt iedereen, zijn er ergens problemen, zijn er zaken die we vergeten zijn? Maar ook wat loopt er goed en hoe komt het. Belangrijk is dat iedereen mee aan boord blijft en dat er ook bijgestuurd kan worden op momenten dat het nodig is. Om het proces goed te kunnen opvolgen is het goed om een projectbewaker, een manager aan te duiden.