Is er een aanloopfase uitgewerkt?

Voor een aantal opleidingen in het secundair onderwijs is er een aanloopfase naar duaal leren voor leerlingen die nog niet arbeidsrijp zijn. Ze kunnen er als opstap naar een duale opleiding werken aan loopbaangerichte, arbeidsgerichte of vaktechnische competenties of een begeleide leerervaring opdoen op een werkplek.

Hoe kan een aanloopfase er uit zien?

Campus MAX GO! Next Leren en Werken
getuigenis Heidi Stippelmans, coördinator

Op onze school bestaat deze uit “aanloopfase vorming” of “aanloopfase werkervaring”.
Elke jongere die zich inschrijft voor een aanloopfase, moet een screening doorlopen. Hij moet na deze screening arbeidsbereid bevonden worden, om te mogen blijven. De toelatingsklassenraad vindt plaats 25 dagen na inschrijving in onze school.

Wij plaatsen jongeren in een vorming indien ze nood hebben aan extra assertiviteitstraining of extra praktijklessen schilderen. Omdat we een grote instroom aan leerlingen schilderen hadden, hebben we 13u extra ingericht om praktijkles te geven, buiten hun lesdagen. Daarnaast organiseren we ook nog 13u extra assertiviteitstraining. Dus 26u in totaal om onze jongeren in de fase vorming op te vangen op school.
Jongeren die in de aanloopfase werkervaring zitten gaan op stage. Sommigen 3 dagen, anderen 2 dagen of enkelen zelfs 1 dag, aangevuld met de vorming op school. Soms werken we ook samen met externe partners.


Campus MAX STEM – voltijds dagonderwijs
getuigenis Luc Lens, coördinator

In het 4de jaar bereiden we onze leerlingen voor op hun studiekeuze van de derde graad. Leerlingen die interesse hebben in duaal, vragen we om de “Kickstart” bevraging in te vullen.
Op basis van de resultaten gaat de toekomstige trajectbegeleider in gesprek met hen.
Wanneer de leerling duaal competent (voldoende motivatie en maturiteit) bevonden wordt, gaan we samen op zoek naar een bedrijf voor het volgende schooljaar.

Wanneer uit de bevraging en het gesprek blijkt dat de leerling nog niet duaal competent is, komt die in de aanloopfase terecht.
Aan de hand van de resultaten van de kickstart, kijken we welke tips voor hem of haar van belang zijn en krijgt hij of zij de kans om zich in de komende weken te bewijzen tijdens de lessen.

Op het einde van het schooljaar wordt er samen besloten in de klassenraad of de leerling klaar is om te starten in een traject van duaal leren.

Zij-instromers doorlopen in september dezelfde procedure. Zodra ze duaal competent bevonden worden, gaan we samen op zoek naar een bedrijf.

Tips

  • Wanneer de toelatingsklassenraad negatief is, heeft de leerling 30 dagen de tijd om samen met het CLB een andere studierichting of school te zoeken.
  • Maak als school niet de fout om jongeren in een aanloopfase te plaatsen wanneer zij niet passen in het duale profiel – belang van juiste attitude, motivatie en willen werken!
  • Elke school kan kiezen voor een aanloopfase.