Is het voor iedereen op school duidelijk wat zijn eigen taak is?

In verschillende eerdere vragen spraken we reeds over het belang van duidelijkheid voor alle betrokkenen. Dat geldt zeker voor de school. Veel mensen zijn betrokken. Het lijkt in eerste instantie alleen over leerkrachten te gaan. Dat is een belangrijke doelgroep. Zij zullen vaak geconfronteerd worden met de gevolgen van duaal leren. Lessen die anders moeten georganiseerd worden, bijvoorbeeld door wat er gezien is op de werkvloer verder kader te geven.
Maar evenzeer andere collega’s zijn betrokken. Moet het secretariaatspersoneel andere opdrachten uitvoeren voor de leerlingen? Is het gebruik van de lokalen anders qua timing en moet onderhoudspersoneel anders werken?

Hoe beter elke collega geïnformeerd is hoe meer de collega kan bijdragen aan het succes van duaal leren op je school.