In hoeverre is het duale traject gedragen op de school?

Is het idee van duaal iets van de hele school? Is het een eenzaat die rondloopt met dat idee alleen? In fase 4 zou het wel goed zijn om een beeld te hebben van de gedragenheid van duaal leren. Een klassieke bevraging met een online enquête? Of toch meer in de diepte? Een systematische bevraging aan de koffiemachine? 

Dit is natuurlijk alleen maar stap 1. Op het moment dat je inzicht hebt in de gedragenheid in de school is het van belang om de gepaste actie te ondernemen.

In het geval van een grote gedragenheid is het nodig om te blijven informeren. Als blijkt dat de gedragenheid beperkter is dan moet er meer gebeuren. Deed je een kwalitatieve analyse? Weet je waarom er geen gedragenheid is? Zijn de mensen niet op de hoogte? Hebben de mensen schrik van de verandering? Heeft de verandering die met duaal gepaard gaat effect op de betrokken personen en een effect dat voor hen niet gunstig aanvoelt?

De bron van de weerstand kennen is cruciaal.